بسمه تعالی

نشست مشترک موسسه حکمت با بخش دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

این نشست در تاریخ دوشنبه 3 خردادماه 1400 در محل موسسه بین المللی حکمت با حضور دکتر عرب صالحی مدیر بخش دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌و آقایان دکتر رضازاده و شیواپور از موسسه بین المللی حکمت برگزار شد.

در ابتدا آقای دکتر رضازاده گزارشی از فعالیتهای موسسه ارائه کردند و سپس آقای عرب صالحی به ارائه گزارشی درباره پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه پرداختند.

دکتر فضلی نیز گفتند بحث سلامت معنوی در پژوهشگاه در قالب یک کارگروه دنبال می‌شود. ما در این باره دوره ای داشته ایم و می‌شود در موسسه شما هم انجام شود.

سپس دکتر عرب صالحی افزودند ما می‌توانیم موضوعاتی که مهم است در اختیار شما قرار دهیم و نیز اساتید را هم به شما معرفی کنیم.

ضمنا در زمینه پاسخ به شبهات در حوزه های گوناگون هم اساتیدی هستند که می‌توانند پاسخگو باشند. البته اصل بر کار اثباتی است که شما انجام می‌دهید ولی در کنار آن می‌توانید پاسخ به پرسشها هم داشته باشید.

در ادامه آقای رضازاده گفتند می‌توانیم کار را در قالب یک تفاهم نامه دنبال کنیم که کار اساتید در اینجا جزء موظفی اساتید در پژوهشگاه محسوب شود.

دکتر فضلی در ادامه پیشنهاد کردند که تفاهم نامه از سوی پژوهشگاه تدوین شود. ضمناً ما در پژوهشگاه مرکز معاونت بین الملل هم داریم و البته با روسیه ارتباط داریم و در سایر رشته ها متخصصان زیادی داریم.

در پایان آقای عرب صالحی اشاره کردند که برای شروع می‌توانیم الحاد مدرن را که در حال پرداختن به آن هستیم شروع کنیم. همچنین مباحث علوم شناختی هم بحث مهمی ‌است و مثلاً اقای قائمی‌نیا را می‌توانید دعوت کنید.