تماس با ما

آدرس موسسه بین المللی حکمت: قم، خیابان انسجام، کوچه ۶، پلاک ۹ (ساختمان حکمت)
 
شماره تماس : ۰۲۵۳۲۴۰۳۴۳۰ – ۰۹۳۵۱۲۰۳۴۳۰