Project Description

جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه

سلسله نشست‌های بررسی و نقد الحاد معاصر

امروزه در کشور ما با توجه به روند تاکید بر توسعه و شتاب جریان علمی در کشور، هم زمان شبهات متعددی درباره وجود خدا و کارکرد ادیان در جهان مطرح می شود. عدم آشنایی با وجوه مختلف این نگرش الحادی جدید موجب توسعه و گسترش آن در میان جوامع مختلف شده است. گسترش و حضور این نوع افکار در میان جامعه اسلامی شبهات و سوالات کلامی و فلسفی متعدد در میان دینداران ایجاد کرده است.

. دوره حاضر تلاش می‌کند با تبیین اجمالی این دیدگاه با رویکردی انتقادی به تحلیل آن بپردازد.

اهداف دوره:
 • تحلیل و بررسی انتقادی رویکردهای الحادی معاصر

 • آشنایی عمیق و توانایی نقادی الحاد مدرن و علمی ( بر اساس الهیات و فلسفه اسلامی)

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های فلسفه و کلام

 • طلاب سطوح عالی

 • پژوهشگران

برنامه جلسات و مباحثی که در دوره طرح می‌شود:

 • نشست اول، یک‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، بررسی و نقد الحاد علم بنیان با ارائه دکتر قاسم پورحسن.

 • نشست دوم، سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، برسی و نقد تبیین طبیعی دین در الحاد نو با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین.

 • نشست سوم، یک‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰، نقد منفی‌انگاری کارکرد دین در الحاد نو با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین.

 • نشست چهارم، سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰، نقد انگاره تعارض علم و دین در الحاد نو با ارائه دکتر یوسف دانشور.

 • نشست پنجم، یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، دلالت‌های الهیاتی فیزیک کوانتوم با ارائه دکتر یوسف دانشور.

 • نشست ششم، سه‌شنبه ۲ شهریور ۱۴۰۰، نگره خودزایی جهان و دلالتهای خداشناختی آن با ارائه دکتر روزبه زارع.

 • نشست هفتم، یک‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰، جایگاه نظریه انفجار بزرگ در فیزیک کیهانی و دلالت‌های الهیاتی آن با ارائه دکتر روزبه زارع.

 • نشست هشتم، سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰، بررسی اصل تنظیم ظریف و دلالت‌های الهیاتی آن با ارائه دکتر روزبه زارع.

 • نشست نهم، یک‌شنبه ۷ آذر ۱۴۰۰، بررسی روشهای دین زدایی در سبک زندگی و چگونگی مواجهه با آن2 با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سعید مهدوی کنی

 • نشست دهم، سه‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، بررسی و نقد داروینیسم فلسفی1 با ارائه دکتر سید حسن حسینی.

 • نشست یازدهم، یک‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، بررسی و نقد داروینیسم فلسفی2 با ارائه دکتر سید حسن حسینی.

 • نشست دوازدهم، سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰، الحاد تکاملی و طراحی هوشمند1 با ارائه دکتر سید حسن حسینی.

 • نشست سیزدهم، یک‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، الحاد تکاملی و طراحی هوشمند2 با ارائه دکتر سید حسن حسینی.

 • نشست چهاردهم، سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، تکامل پساداروینیستی1 با ارائه دکتر با ارائه دکتر نیما نریمانی.

 • نشست پانزدهم، یک‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۰، تکامل پساداروینیستی2 با ارائه دکتر نیما نریمانی.

 • نشست شانزدهم، یک‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، اصل آنتروپی و دلالت‌های الهیاتی آن با ارائه دکتر اله بداشتی.

 • نشست هفدهم، یک‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰، نقد الحاد تکاملی از منظر فلسفه اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید فخرالدین طباطبایی.

 • نشست هیجدهم، سه‌شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰، خاستگاه الحاد نو: طبیعت‌گرایی علمی در علم و فلسفه معاصر1 با ارائه دکتر نیما نریمانی.

 • نشست نوزدهم، یک‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰، خاستگاه الحاد نو: طبیعت‌گرایی علمی در علم و فلسفه معاصر2 با ارائه دکتر نیما نریمانی.

 • نشست بیستم، سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰، فزیکالیسم و اراده آزاد انسان با ارائه دکتر نیما نریمانی.

 • نشست بیست‌ و یکم، سه شنبه ۴ آبان‌ ۱۴۰۰، الحاد اگزیستانسیالیستی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی‌نیا.

 • نشست بیست و دوم، یک‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۰، الحاد نو و فیزیکالیزم م با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد جعفری.

 • نشست بیست و سوم، سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰، الحاد نو و معنای زندگی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد جعفری.

 • نشست بیست و چهارم، یک‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، الحاد و علوم شناختی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی‌نیا.

 • نشست بیست و پنجم، سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بررسی آسیبهای معرفتی، فرهنگی و اجتماعی الحاد جدید و چگونگی مواجهه با آن با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی.

 • نشست بیست و ششم، یک‌شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰، بررسی چگونگی بسط جریان الحاد جدید در فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر کهوند و  با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر صدری.

 • نشست بیست و هفتم، سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰، بررسی روشهای دین زدایی در حوزه فرهنگ، تعلیم و تربیت و چگونگی مواجهه با آن با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی.

 • نشست بیست و هشتم، یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰، بررسی روشهای دین زدایی در حوزه سیاست و اجتماع و چگونگی مواجهه با آن با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سید باقری.

 • نشست بیست و نهم، سه‌شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰، بررسی روشهای دین زدایی در سبک زندگی و چگونگی مواجهه با آن1 با ارائه دکتر مهدی صرامی.

 • نشست سی‌ام، یک‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰، تبیین جایگاه زیربنایی برهان نظم نسبت به نئوداروینیسم با ارائه دکتر حامد ساجدی.

 • نشست سی و یکم، سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰، بررسی روشهای دین زدایی در حوزه علم و فناوری و چگونگی مواجهه با آن با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی عبداللهی.

 • نشست سی و دوم، یک‌شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰، جایگاه شناسی دین در روانشناسی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی و آقای حمید رفیعی هنر.

برنامه زمانی:

 • این دوره در ۳۲ جلسه ۶۰ دقیقه‌ای به صورت آنلاین برگزار می‌شود.
 • جلسات در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۱۶ الی ۱۷ برگزار می‌شود و شروع جلسات از روز یک‌شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ خواهد بود. (در صورت تغییر ساعت در برخی از نشست‌ها، قبلا اطلاع رسانی خواهد شد.)

ضبط جلسات:

 • به دلیل اینکه کارگاه‌ها و دوره‌های مؤسسه به صورت کاملا آنلاین برگزار می‌شود و هدف ما تعاملی بودن و حضور در جلسات، درست مانند کلاس‌های حضوری است، از ضبط و انتشار فایل کلاس‌ها معذور هستیم.
 • شرکت‌کننده‌ها در صورت تمایل می‌توانند کلاس‌ها را برای استفاده شخصی و مراجعات آینده ضبط کنند.
 • در صورت ضبط کردن لطفا به جهت رعایت حقوق مؤسسه و اساتید محترم از نشر آنها خودداری کنید.
 • دروس در پلتفرم اسکای روم برگزار می‌شود.
 • جهت راهنمایی چگونگی ضبط جلسات اسکای روم می‌توانید به این ویدئوی آموزشی مراجعه کنید.
گواهی شرکت در دوره:

 • در پایان دوره، در صورت درخواست شرکت‌کننده، گواهی پایان دوره صادر می‌شود.
 • گواهی این دوره با مهر و امضای موسسه‌ بین‌المللی حکمت و قطب فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صادر خواهد شد.
 • توجه داشته باشید که گواهی دوره به صورت فایل پی دی اف رنگی ارسال می‌شود و در صورتی که نیاز به نسخه چاپی داشته باشید می‌توانید آن را پرینت رنگی بگیرید.
 • گواهی، پس از تکمیل فرم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه از طریق ایمیل ارسال می‌شود.
 • جهت صدور گواهی، پس از پایان دوره،‌ فرم درخواست گواهی را تکمیل و ارسال بفرمایید.
 • لطفاً درخواست گواهی را صرفاً پس از پایان دوره ارسال کنید.
درخواست صدور گواهی

ثبت‌نام و پرداخت هزینه:

 • ثبت‌نام جهت شرکت در دوره،‌ الزامی است.
 • ثبت‌نام تنها پس از پرکردن فرم و پرداخت هزینه دوره،‌ نهایی می‌شود.
 • لینک شرکت در کلاس، بلافاصله پس از پرداخت، از طریق ایمیل و پیامک برای ثبت‌نام کنندگان ارسال می‌شود.
 • هموطنان ساکن خارج از کشور و کسانی که امکان پرداخت آنلاین ندارند، می‌توانند از طریق واتساپ با شماره پیشتیبانی مؤسسه تماس بگیرند تا راهنمایی لازم به آنها ارائه شود.

فرم ثبت‌نام دوره بررسی و نقد الحاد معاصر

در صورتی که قبل از ثبت‌نام سوالی داشتید، می‌توانید از ساعت ۱۶ الی ۲۰ با این شماره تماس بگیرید:‌ ۰۲۵۳۲۴۰۳۴۳۰