Project Description

استاد مرتضی رضازاده
مدرس دوره

روش تدریس آکادمیک

Academic Lecturing

تدریس موفق که هدف علمی و آموزشی استاد، دانشجو، دانشگاه و در نهایت جامعه را برآورده کند، یکی از خواسته های هر جامعه علمی پیشرو است. روش تدریس سنتی که مبتنی بر سخنرانی صرف و معمولا یک طرفه است در مقاطع مختلف تحصیلی به ویژه دانشگاه ها همچنان مورد استفاده اکثر اساتید است درحالی که دیر زمانی است این روش به دلیل نداشتن کارایی لازم و عدم تطابق آن با آخرین یافته های علمی در زمینه آموزش، در دانشگاه های پیشرفته دنیا منسوخ شده است. تدریس در فضای دانشگاهی مدرن، الزامات و اصولی دارد که دانستن آنها برای هر استاد و دانشجویی که قصد ارائه مطلب در فضای آکادمیک را دارد، لازم است. در این دوره فشرده، برخی از آخرین روشهای تدریس آکادمیک و ارائه مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. روش صحیح نوشتن طرح درس که یکی از مهمترین اصول تدریس در دانشگاه است و متاسفانه توسط اکثر اساتید، رعایت نمی شود، روش صحیح استفاده از ابزارهای کمکی مثل پاورپوینت، روشهای برانگیختن انگیزه دانشجویان جهت مشارکت در مباحث و برخی عناوین کاربردی دیگر از جمله موضوعاتی است که در این دوره با آن آشنا می شویم. با توجه به اینکه این دوره به زبان انگلیسی ارائه می شود، برای کسانی که قصد تدریس یا ارائه مطلب در دانشگاه های خارج از کشور را دارند نیز بسیار مفید خواهد بود.

طرح درس تفصیلی، دو هفته قبل از شروع دوره در سایت ارائه خواهد شد.

شرایط شرکت

  • لازم است شرکت کنندگان با زبان انگلیسی در حدی که امکان استفاده از مطالب و نیز شرکت در مباحث را داشته باشند، آشنا باشند.

این دوره در شش جلسه برگزار می‌شود. جلسات از تاریخ 3 بهمن، هر هفته پنج‌شنبه ها ساعت 18 تا 20 در محل مؤسسه برگزار می‌شود. کلاسها فقط به صورت حضوری برگزار می‌شوند.
  • در پایان دوره، گواهی پایان دوره اعطا می گردد.