Project Description

دکتر حامد شیواپور
ارائه‌دهنده

یکی از بایسته‌های ضروری پژوهش توجه به ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی است که از آن به «اخلاق پژوهش» یاد می‌شود. در اخلاق پژوهش ارزش‌هایی چون صداقت، امانت‌داری، تواضع و در برابر، ضدارزش‌هایی چون دروغ، فریب، جاه‌طلبی و تکبر مورد توجه قرار می‌گیرند.

اما آنچه مهم است پاسخ به این پرسش است:

این ارزش‌ها در مقام عمل چگونه باید تحقق یابند و به طور خاص یک پژوهش در استفاده از منابع دیگر باید چگونه باشد تا خواسته یا ناخواسته دچار بی‌اخلاقی در پژوهش نشود؟
متاسفانه بی‌توجهی سهوی یا عامدانه به این نکته موجب شده است که در سال‌های اخیر در کشورمان با بی‌اخلاقی‌های فراوانی در پژوهش‌های دانشگاهی و حتی حوزوی مواجه باشیم.
در این کارگاه دو ساعته، توضیح داده خواهد شد که ارزش‌های اخلاقی در پژوهش و در برابر آن‌ها، بی‌اخلاقی‌های پژوهشی کدام‌اند و به‌ویژه در مقام استفاده از حاصل تحقیقات و زحمات دیگران، یک پژوهشگر باید چگونه عمل کند تا دچار بی‌اخلاقی‌های رایج نشود.

  • جهت شرکت در نشست، ثبت نام الزامی است.
  • ثبت نام برای کلیه علاقه مندان آزاد است.
  • به دلیل محدودیت مکانی، پس از به حد نصاب رسیدن، ثبت نام متوقف خواهد شد.
  • امکان حضور در نشست به صورت مجازی (آنلاین) نیز وجود دارد.