آشنایی با روش‌شناسی مطالعات دین و سلامت2021-03-30T06:42:58+00:00
کارگاه روش تصحیح متون2020-12-12T14:24:04+00:00
شرح موضوعی مثنوی2020-12-26T10:05:26+00:00
دوره فشرده آشنایی با مسیحیت (An Introduction to Christianity)2020-12-12T14:15:16+00:00
آشنایی با تفاسیر عرفانی قرآن2020-12-26T10:06:31+00:00
فقه معاصر (مسأله ارتداد)2020-12-12T14:14:09+00:00
فقه معاصر (مبحث تصدی زنان)2020-12-12T14:12:59+00:00
مکالمه عربی معاصر2020-12-12T14:12:16+00:00
Go to Top